Syarat-syarat

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web Big Blue Meeting dan perkhidmatan kami, yang terletak di https://www.bigbluemeeting.com.

Dengan mengakses laman web ini dan / atau mendaftar untuk perkhidmatan kami, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan Big Blue Meeting jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Terminologi berikut digunakan untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, orang yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. "Syarikat", "Kami Sendiri", "Kami", "Kami" dan "Kami", merujuk kepada Syarikat kami. "Parti", "Pihak", atau "Kami", merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan nyata memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, selaras dengan dan tertakluk kepada, undang-undang lazim Kanada. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan/atau dia atau mereka, dianggap sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada sama.

1. Keahlian

1.1. Keahlian Big Blue Meeting anda akan diteruskan sehingga ditamatkan. Untuk menggunakan perkhidmatan Big Blue Meeting anda mesti mempunyai akses Internet dan akaun Big Blue Meeting, dan memberikan kami satu atau lebih Kaedah Pembayaran. "Kaedah Pembayaran" bermaksud kaedah pembayaran semasa, sah, diterima, yang mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa, dan yang mungkin termasuk pembayaran melalui akaun anda dengan pihak ketiga. Melainkan anda membatalkan keahlian anda sebelum tarikh pengebilan anda, anda memberi kuasa kepada kami untuk mengenakan yuran keahlian untuk kitaran pengebilan seterusnya kepada Kaedah Pembayaran anda (lihat "Pembatalan" di bawah).


2. Percubaan Percuma

2.1. Keahlian Big Blue Meeting anda mungkin bermula dengan percubaan percuma. Tempoh tempoh percubaan percuma keahlian anda akan ditentukan semasa pendaftaran dan bertujuan untuk membolehkan pengguna mencuba perkhidmatan ini.

2.2. Kelayakan percubaan percuma ditentukan oleh Big Blue Meeting mengikut budi bicara mutlaknya dan kami mungkin mengehadkan kelayakan atau tempoh untuk mencegah penyalahgunaan percubaan percuma. Kami berhak untuk membatalkan percubaan percuma dan menahan akaun anda sekiranya kami menentukan bahawa anda tidak layak. Ahli isi rumah yang mempunyai keahlian Big Blue Meeting sedia ada atau baru-baru ini tidak layak. Kami mungkin menggunakan maklumat seperti ID peranti, kaedah pembayaran atau alamat e-mel akaun yang digunakan dengan keahlian Big Blue Meeting sedia ada atau terkini untuk menentukan kelayakan. Untuk kombinasi dengan tawaran lain, sekatan mungkin dikenakan.

3. Pengebilan dan Pembatalan

3.1. Kitaran Pengebilan. Yuran keahlian untuk perkhidmatan Big Blue Meeting akan dicaj kepada Kaedah Pembayaran anda pada tarikh pengebilan tertentu yang ditunjukkan pada halaman "Akaun" anda. Tempoh kitaran pengebilan anda akan bergantung pada jenis langganan yang anda pilih apabila anda mendaftar untuk perkhidmatan tersebut.

3.2. Cara bayaran. Untuk menggunakan perkhidmatan Big Blue Meeting anda mesti menyediakan satu atau lebih Kaedah Pembayaran. Anda memberi kuasa kepada kami untuk mengenakan sebarang Kaedah Pembayaran yang dikaitkan dengan akaun anda sekiranya Kaedah Pembayaran utama anda ditolak atau tidak lagi tersedia kepada kami untuk pembayaran yuran langganan anda. Anda tetap bertanggungjawab untuk sebarang jumlah yang tidak dikutip. Jika pembayaran tidak berjaya diselesaikan, disebabkan oleh tamat tempoh, dana tidak mencukupi, atau sebaliknya, dan anda tidak membatalkan akaun anda, kami mungkin menggantung akses anda kepada perkhidmatan tersebut sehingga kami berjaya mengecaj Kaedah Pembayaran yang sah. Untuk beberapa Kaedah Pembayaran, pengeluar mungkin mengenakan bayaran tertentu kepada anda, seperti yuran transaksi asing atau yuran lain yang berkaitan dengan pemprosesan Kaedah Pembayaran anda. Caj cukai tempatan mungkin berbeza bergantung pada Kaedah Pembayaran yang digunakan. Semak dengan pembekal perkhidmatan Kaedah Pembayaran anda untuk mendapatkan butiran.

3.3. Mengemas kini Kaedah Pembayaran anda. Anda boleh mengemas kini Kaedah Pembayaran anda dengan menghubungi kami di contact@bigbluemeeting.com, membuat tiket sokongan, atau melalui aplikasi sembang dalam talian jika tersedia. Selepas sebarang kemas kini, anda memberi kebenaran kepada kami untuk terus mengecaj Kaedah Pembayaran yang berkenaan.

3.4. Pembatalan. Anda boleh membatalkan keahlian Big Blue Meeting anda pada bila-bila masa, dan anda akan ditamatkan akses kepada perkhidmatan Big Blue Meeting sebaik sahaja anda membatalkannya. Penamatan akan mengakibatkan kehilangan data mana-mana data yang anda simpan dengan Big Blue Meeting, jika anda memerlukan sandaran data, sila maklumkan kepada kami sebelum menamatkan perkhidmatan, atau untuk membuat perjanjian untuk penyimpanan data berterusan dengan bayaran. Kami tidak menawarkan bayaran balik untuk langganan.

3.5. Perubahan kepada Pelan Harga dan Langganan. Kami mungkin menukar pelan langganan kami dan harga perkhidmatan kami dari semasa ke semasa; walau bagaimanapun, sebarang perubahan harga atau perubahan pada pelan langganan anda akan dikenakan tidak lebih awal daripada 30 hari selepas notis kepada anda.

4. Perkhidmatan Mesyuarat Big Blue

4.1. Sokongan pengguna. Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai perkhidmatan kami dan ciri-cirinya atau jika anda memerlukan bantuan dengan akaun anda, sila e-mel kami atau buat tiket sokongan.

4.2. Kelangsungan hidup. Sekiranya ada ketentuan atau ketentuan dari Syarat Penggunaan ini dianggap tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak dapat dilaksanakan, kesahihan, kesahan dan kesahan dari ketentuan yang tinggal akan tetap berlaku dan berkuatkuasa.

4.3. Perubahan pada Syarat Penggunaan. Mesyuarat Big Blue boleh, dari semasa ke semasa, mengubah Syarat Penggunaan ini. Kami akan memberitahu anda sekurang-kurangnya 30 hari sebelum perubahan tersebut berlaku kepada anda.

4.4. Komunikasi Elektronik. Kami akan menghantar maklumat yang berkaitan dengan akaun anda (cth. kebenaran pembayaran, invois, perubahan dalam kata laluan atau Kaedah Pembayaran, mesej pengesahan, notis) dalam bentuk elektronik sahaja, contohnya melalui e-mel ke alamat e-mel anda yang diberikan semasa pendaftaran.

5. Cookies

5.1 Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses Big Blue Meeting, anda bersetuju untuk menggunakan kuki sesuai dengan Dasar Privasi Big Blue Meeting.

5.2 Kebanyakan tapak web interaktif menggunakan kuki untuk membenarkan kami mendapatkan semula butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan kefungsian kawasan tertentu untuk memudahkan orang melawat tapak web kami. Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

6. BigBlueButton

6.1 BigBlueButton adalah perisian Open Source percuma yang disediakan di bawah Lesen LGPL. Terma dan Syarat lesen berlaku untuk semua perkhidmatan yang kami sediakan.

6.2 Memandangkan LGPL sama sekali TIDAK memberikan WARANTI dan juga TIADA LIABILITI atas apa jua sebab sekalipun. Oleh itu selaras dengan lesen LGPL kami tidak memberikan SEBARANG WARANTI dan menafikan SEMUA LIABILITI yang timbul daripada penggunaannya. Ini termasuk mana-mana dan semua kehilangan data dan/atau gangguan perkhidmatan yang dialami.

7. Lesen

7.1 Melainkan dinyatakan sebaliknya, Big Blue Meeting dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Big Blue Meeting. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada Big Blue Meeting untuk kegunaan peribadi anda tertakluk pada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

7.2 Anda tidak boleh:

 • Menerbitkan semula bahan dari Big Blue Meeting
 • Jual, sewa atau sub-lesen dari Big Blue Meeting
 • Menghasilkan semula, mendua atau menyalin bahan dari Big Blue Meeting
 • Sebarkan semula kandungan dari Big Blue Meeting
 • Jurutera terbalik atau salin sebarang ciri laman web Big Blue Meeting.

7.3 Perjanjian ini akan bermula pada tarikh ini atau tarikh anda mendaftar ke perkhidmatan yang mana tarikh jatuh lebih awal.

7.4 Bahagian laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu tapak web. Big Blue Meeting tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum kehadirannya di tapak web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat Big Blue Meeting, ejen dan/atau ahli gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Big Blue Meeting tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Ulasan di laman web ini.

7.5 Big Blue Meeting berhak untuk memantau semua Komen dan menghapus Komen yang dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

8. Hiperpautan ke Kandungan kami

8.1 Organisasi berikut boleh membuat pautan ke Laman Web kami tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Enjin carian
 • Organisasi berita
 • Pengedar direktori dalam talian boleh membuat pautan ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka membuat pautan ke laman web perniagaan tersenarai lain
 • Kebiasaan Perniagaan Beriktiraf luas kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang tidak boleh dihubungkan ke laman web kami.
 • Sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang biasa diketahui
 • Laman komuniti
 • Persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal
 • Pengedar direktori dalam talian
 • Portal internet
 • Syarikat perakaunan, undang-undang dan perundingan
 • Institusi pendidikan dan persatuan perdagangan

8.2 Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau maklumat Laman Web lain selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

8.2 Mana-mana organisasi atau orang lain harus menghubungi kami untuk mendapatkan kelulusan. Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuatkan kami memandang tidak baik kepada diri kami sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan Mesyuarat Big Blue; dan (d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber am.

8.3 Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

8.4 Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dikaitkan dengan; atau
 • Dengan menggunakan keterangan / isi lain termasuk logo Laman web kami dihubungkan dengan itu masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang menghubungkan.

9. iFrames

9.1 Tanpa persetujuan dan kebenaran bertulis terlebih dahulu, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar Laman Web kami yang mengubah cara persembahan visual atau penampilan laman web kami.

10. Liabiliti Kandungan

10.1 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan harus muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

11. Privasi anda

11.1 Sila baca Dasar Privasi

12. Tempahan Hak

12.1 Kami berhak meminta anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda meluluskan untuk segera mengalih keluar semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini dan polisi memautkan pada bila-bila masa. Dengan memaut secara berterusan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pemautan ini.

13. Penghapusan pautan dan / atau kandungan dari laman web kami

13.1 Jika anda menemui sebarang pautan atau kandungan di Laman Web kami yang menyinggung atas apa jua sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kami. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak berkewajipan untuk atau lebih atau untuk membalas terus kepada anda.

13.2 Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa tapak web kekal tersedia atau bahan di tapak web sentiasa dikemas kini.

14. Penafian

14.1 Kami tidak menyediakan sebarang perjanjian SLA dengan perkhidmatan kami. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda menerima mungkin terdapat masa henti/ketidaksediaan perkhidmatan yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan kami yang termasuk tetapi tidak terhad kepada isu dengan rangkaian dan/atau kegagalan perisian dan perkakasan yang dikaitkan dengan perkhidmatan kami. Kami TIDAK membuat JAMINAN apa-apa pun terhadap gangguan perkhidmatan dan kami TIDAK bertanggungjawab ke atas SEBARANG LIABILITI apa pun akibat daripada gangguan perkhidmatan tersebut termasuk sebarang dan semua kerosakan yang ditanggung akibat gangguan tersebut.

14.2 Walaupun pada hakikatnya kami membuat sandaran data kami, situasi boleh berlaku yang boleh menyebabkan kehilangan data dan kami tidak memberi JAMINAN apa-apa pun terhadap kehilangan data dan kami TIDAK bertanggungjawab ke atas SEBARANG LIABILITI apa pun akibat daripada kehilangan data atau apa-apa sebab lain yang berkaitan. kepada perkhidmatan kami.

14.3 Anda bersetuju untuk menanggung rugi Big Blue Meeting terhadap sebarang tuntutan yang dibawa oleh mana-mana pihak ketiga berkaitan secara langsung dengan penggunaan perkhidmatan kami oleh anda.

14.4 Selanjutnya dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk mematuhi lesen LGPL 3 dalam penggunaan BigBlueButton seperti yang dinyatakan dalam bahagian 6 di atas.

14.5 Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, kami mengecualikan semua pernyataan, jaminan dan syarat yang berkaitan dengan laman web / perkhidmatan kami dan penggunaan laman web / perkhidmatan ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 • had atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
 • had atau tidak termasuk kami atau liabiliti anda untuk penipuan atau penipuan palsu;
 • hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dengan apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
 • tidak termasuk mana-mana liabiliti kami atau anda yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

14.6 Had dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian itu, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.

14.7 Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web ini diberikan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan apa pun.